Βιοκλιματικός Σχεδιασμός - Οικολογικές Κατοικίες

Το κτίριο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι ενός συνόλου, το οποίο επηρεάζει και επηρεάζεται από αυτό. Ο κτιριακός τομέας στην Ελλάδα καταναλώνει περίπου το 30% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας, κάτι το οποίο δεν ακολουθεί τη λογική αν αναλογιστεί κανείς τις ήπιες κλιματικές συνθήκες και την υψηλή ηλιοφάνεια που επικρατεί. Αυτό οφείλεται στην έλλειψη βιοκλιματικών παρεμβάσεων κατά την αρχιτεκτονική μελέτη του κτιρίου, αλλά και από την υπερδιαστασιολόγηση των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού. Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός στοχεύει άμεσα στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην προσαρμογή των κτιρίων στο περιβάλλον τους, συμβάλλοντας έτσι στην απορρύπανση της ατμόσφαιρας και στην ισορροπία των οικοσυστημάτων. Η οικολογική δόμηση και ο βιοκλιματικός σχεδιασμός, αποτελεί για εμάς βασικό άξονα κατα τη μελέτη και την κατασκευή κτιρίων.

 

EΓΓΡΑΦΗ >

Ενδιαφέρεστε να καταχωρήσετε το ακίνητο σας?