Μελέτες

Η κατασκευή ενός έργου μικρής ή μεγάλης κλίμακας, απαιτεί τη σύνταξη λεπτομερών τεχνικών μελετών. Μετά την ολοκλήρωση της αρχιτεκτονικής ιδέας, πραγματοποιούνται μία σειρά από μελέτες που αφορούν το δομοστατικό σχεδιασμό, τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, την ενεργειακή απόδοση της κατασκευής κ.α. . Η ομάδα μηχανικών μας αναλαμβάνει τη σύνταξη όλων των απαραίτητων μελετών που προαπαιτούνται για την έκδοση μίας οικοδομικής άδειας αλλά και τις μελέτες εφαρμογής που είναι απαραίτητες για την κατασκευή.

Τεχνικές Μελέτες:

 

  • Προμελέτες

  • Στατικές Μελέτες

  • Μελέτες Ενεργειακής Απόδοσης

  • Μελέτες Πυρασφάλειας

  • Μελέτες Ύδρευσης - Αποχέτευσης

  • Μελέτες Θέρμανσης - Κλιματισμού

  • Μελέτες Εφαρμογής

 

EΓΓΡΑΦΗ >

Ενδιαφέρεστε να καταχωρήσετε το ακίνητο σας?