• επιλέξτε πακέτο προώθησης

 • Επαγγελματική Μετάφραση σε:
  • - Ελληνικά
  • - Αγγλικά
  • - Γερμανικά
  • - Ιταλικά
  • - Γαλλικά
  • - Ρώσικα
  • - Νορβηγικά
 • Διαφήμιση σε 3 websites του δικτύου προώθησής μας
 • Εξυπρέτηση αλληλογραφίας σε όλες τις γλώσσες
 • Υπόδειξη ακινήτου από εξειδικευμένο επαγγελματιά
 • Διεκπαιρέωση της διαδικασίας πώλησης από έμπειρους επαγγελματίες
 • ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ

 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

  της τιμής πώλησης


  ανάθεση ακινήτου


 • Επαγγελματική Μετάφραση σε:
  • - Ελληνικά
  • - Αγγλικά
  • - Γερμανικά
  • - Ιταλικά
  • - Γαλλικά
  • - Ρώσικα
  • - Νορβηγικά • Διαφήμιση σε 3 websites του δικτύου προώθησής μας
 • Εξυπρέτηση αλληλογραφίας σε όλες τις γλώσσες
 • Υπόδειξη ακινήτου από εξειδικευμένο επαγγελματιά
 • Διεκπαιρέωση της διαδικασίας πώλησης από έμπειρους επαγγελματίες

Δίκτυο Προώθησης

Χαρακτηριστικά

√ Εύκολο και γρήγορο ανέβασμα ακινήτου
√ Προώθηση ακινήτου σε 7 γλώσσες
√ 15.000 επισκέψεις το μήνα από όλη την Ευρώπη
√ Διαχείριση αλληλογραφίας με τους ενδιαφερόμενους αγοραστές από έμεπιρους εππαγγελματίες στις 7 γλώσσες υποστήριξης

Αφού εγγραφείτε ανεβάζετε on line ένα η περισσότερα ακίνητα συμπληρώνοντας την φόρμα και δίνοντάς μια σύντομη και μια λεπτομερή περιγραφή στα ελληνικά, αυτό ανεβαίνει στα 3 web sites μας. Τα ακίνητα καταχωρούνται τόσον από τον ιδιοκτήτη ή εκπρόσωπο του η και από τον την Euroimmo Investments κατ’ εντολή του ιδιοκτήτη, στα 3 sites της ( www.crete-real-estate.com www.euroimmo.gr καιi www.property-crete.com σε επτά γλώσσες ( Ελληνικά- Αγγλικά- Ρώσικα – Γερμανικά- Σουηδικά- Ιταλικά και Γαλλικά) στις απλές λίστες ακινήτων Σε αυτή την περίπτωση η ανάθεση γίνεται με μη αποκλειστική εντολή μεσιτείας προς τον Κο Νίκο Κασωτάκη Διεθνή ειδικό ακινήτων, ιδιοκτήτη της Euroimmo. Η αλληλογραφία και η υποστήριξη των e-mail, γίνεται αποκλειστικά μέσω της Euroimmo και του Πιστοποιημένου Διεθνούς ειδικού ακινήτων,(CIPS) Νίκου Κασωτάκη με την υπογραφή εντολής ανάθεσης για διάστημα 12 μηνών, η οποία μπορεί να ανανεώνεται ανά 6 μήνες, πριν από την λήξη της, για όσο καιρό θελήσει ο ιδιοκτήτης, (χωρίς επιπλέον επιβάρυνση), σε διαφορετική περίπτωση, και αν ο ιδιοκτήτης δεν επιβεβαιώσει την ανανέωση η ιδιοκτησία θα αφαιρείται αυτόματα από το σύστημα.

Σε περίπτωση επίτευξης πώλησης η ενοικίασης ολοκλήρωση της πώλησης σε πελάτη , με υπόδειξη μας , είτε κατά το διάστημα της σύμβασης, είτε και μετά της λήξη αυτής ο ιδιοκτήτης, έχει την υποχρέωση καταβολής στον Κο Νίκο Κασωτάκη προμήθειας ίσης με το 2% της τελικής τιμής πώλησης συν ΦΠΑ.

Τέλος, οφείλω να ενημερώσω το μεσιτικό γραφείο εγκαίρως, αν για οποιοδήποτε λόγο δεν επιθυμώ πλέον να πουλήσω το ακίνητό μου για το οποίο έχετε εντολή πώλησης, καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή στις συνθήκες της πώλησης. Σε περίπτωση υπόδειξης πιθανού αγοραστή από το μεσιτικό γραφείο, συμφωνώ ότι δεν επιτρέπεται να αλλάξω την τιμή, η τους όρους πώλησης, εάν ο το μεσιτικό γραφείο δεν είχε ενημερωθεί σχετικά με αυτές τις αλλαγές πριν από την επίσκεψη του πελάτη.

EΓΓΡΑΦΗ >

Ενδιαφέρεστε να καταχωρήσετε το ακίνητο σας?