Restaurering tradisjonelle hus

 

En svært viktig utfordring for å opprettholde karakteristikken av den lokale tradisjonelle arkitekturen er ved restaurering av gamle hus som vanligvis ligger i landsbyer. Vi legger mye arbeid i å opprettholde det originale og å markere den tradisjonelle karakteren og de arkitektoniske elementene som gir en varm og velkommen følelse av et gammelt tradisjonelt hus, ved å forsikre oss statisk effektivitet og ved å holde kostnadene nede. Vår prioritet er fortsatt bruk av tradisjonelle materialer, slik som stein og tre, i sammenheng med bioklimatisk design og vedlikehold av eksisterende arkitektoniske idéer.

 
 

REGISRERE >

Registrere din eiendom med oss?