Arkitektur

Hver tomt er unik, og hver eier som har til intensjon å bygge, ønsker at designet skal imøtekomme hans unike stilpreferanser og behov. Den arkitektoniske utformingen er implementert gjennom prosjekter og digitale modeller, slik at designeren og eieren får et direkte samarbeid, med formål om å oppnå et funksjonelt og estetisk resultat, og kostnadsanalyse etter kundens ønsker. Designtrinnene er som følger:

1)   Tomte studie

Etter gjennomføringen av den nøyaktige topografiske planen over området, blir byggeforhold som rettigheter og begrensninger av tomten, tomtens innstråling og det utbyggbare området på området spesifisert. Diagramanalysen av tomten, gir en grunnleggende idé til designeren og eieren, som igjen er basisen for den arkitektoniske utformingen.

 
 
 

2)  Arkitekttegninger

Plantegninger, fasader og seksjoner som gjenspeiler det arkitektoniske konseptet, markerer disse elementene i en dimensjon. På dette stadiet av produksjonen, vil de grunnleggende arkitektoniske forslagene i forhold til rominndeling, rommene og fasaden bli opprettet.

 
 

3) Fotorealistisk utforming

Ved ferdigstillelse av plantegninger, hvor det ikke er så lett å få en nøyaktig oppfatning av det endelige resultatet, følger den digitale utførelsen med fotorealistisk dag og natt belyste bilder utendørs og innendørs. Denne presentasjonsmetoden tillater eieren å fullt ut forstå det endelige resultatet, funksjonaliteten til plassbehovet, samt estetiske resultater og materialer, basert på virkelige dimensjoner via «Three-D» presentasjonen av prosjektet.

 
 

REGISRERE >

Registrere din eiendom med oss?