Bioklimatisk Design - Økologisk Arkitektur

Bygningen er en integrert del av en helhet som påvirker og påvirkes av den. Byggsektoren i Hellas forbruker ca. 30% av landets totale energiforbruk, noe som ikke gir mening, med tanke på det milde klimaet og mengden med sol. Dette er på grunn av mangelen på bioklimatisk tankegang under den arkitektoniske utformingen av bygget, og for å balansere dette, installerer de for mange enheter med oppvarming og aircondition. Det bioklimatisk designet er direkte rettet mot å spare energi og å tilpasse bygningene til miljøet, og dermed bidra til mindre forurensning av atmosfæren og balanse i økosystemene. Det økologiske og bioklimatiske bygningsdesignet er vår hovedakse ved design og konstruksjon av bygninger.

 

REGISRERE >

Registrere din eiendom med oss?