Finansiering

Finansiering

I sammen med de største Greske banker tilbyr vi finansiell service som hus lån, enten fullt eller delvis mellom våre to land.

Dette gjøres uten noen kostnad fra oss. Vi kan i tillegg tilby oss å arrangere dette uavhengig om du ikke kjøper bolig gjennom oss med:

  • Konkurransedyktige betingelser  •  
  • Enkle prosedyrer  •  
  • Fleksible avtaler

 

forrige side

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISRERE >

Registrere din eiendom med oss?