Oversikt

Teknisk Support

Vi tilbyr en omfattende service innen tekniske områder knyttet til prosessen med å gjennomføre tekniske kontroller av bygge mulighet før du kjøper en eiendom, samt ved renovering av en eldre eiendom eller bygging av et nytt prosjekt.

 
 
 

Individuell Arkitektur

Arkitekturen i en ny konstruksjon blir utviklet i henhold til preferansene til våre kunder, de engasjeres i den endelige konfigurasjon og stilen i deres fremtidige hjem.

 
 

Bioklimatisk Design

Med hensyn til den greske arkitekturen og miljøet, designer og konstruerer vi ifølge tradisjonelle metoder, med økologiske og tradisjonelle materialer tilpasset til en bolig eller et næringsbyggs behov.

 
 
 
 

Kostnadsstyring

Med start fra designprosessen til ferdigstillelse av bygningen, administrerer vi byggekostnadene, og vårt mål er at det ønskede prosjektets utfall skal være i samsvar med det opprinnelig forespeilede kostnadsnivået.

 
 

Moderne Teknologi

Ved hjelp av moderne programvare for design - analyse og byggeledelse, oppnår vi en fullstendig oversikt over det arkitektoniske, det strukturelle designet og designadministrasjonen av en struktur.   

 
 

Tjenester

 BLOG

REGISRERE >

Registrere din eiendom med oss?