Konstruksjon

 

Dette er relatert til prosessen for gjennomføring av alle arkitektoniske og tekniske studier. Alt fra implementasjonsstudier av byggeprosjekter, samt kostnadsstyring og planlegging, krever vitenskapelig kunnskap og erfaring hos ingeniører og arbeidere. Vi tilbyr tilsyn og forvaltning av konstruksjon av bygninger på en måte som sikrer forsvarlig gjennomføring av planer, og beslutninger om tekniske problemer som kan oppstå, men også i forhold til forsvarlig økonomistyring. Den tekniske avdelingen ved vårt kontor leverer integrerte løsninger og forslag til bygging av boliger og næringsbygg.

 
 
 

REGISRERE >

Registrere din eiendom med oss?