Τεχνικές Υπηρεσίες

Τεχνικές Υπηρεσίες

Οι έμπειροι μηχανικοί μας σας υποστηρίζουν και σας συμβουλεύουν με τις τεχνικές τους γνώσεις και τη βαθειά εμπειρία τους σε θέματα:

 • - Έλεγχος και αποτίμηση στατικής επάρκειας κτιρίων
 • - Στατικές Μελέτες
 • - Μελέτες Ενεργειακής Απόδοσης
 • -Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης
 • - Νομιμοποίηση Αυθαιρέτων
 • - Τεχνικοί έλεγχοι για αγοραπωλησίες ακινήτων

Γιατί να επιλέξετε εμάς:

Οι υπηρεσίες μηχανικού είναι ένα πεδίο που απαιτεί εμπειρία και πρακτική γνώση της εφαρμογής της επιστήμης. Οι μηχανικοί μας έχουν μακριά εμπειρία πρακτικής εφαρμογής μελετών προερχόμενη από την ενασχόλησή μας με τον τομέα των κατασκευών και από την υποστήριξη των αγοραπωλησιών των ακινήτων του τμήματος πωλήσεων.

Συνήθεις Ερωτήσεις

Γιατί είναι απαραίτητες οι υπηρεσίες μηχανικού για αγοραπωλησίες ακινήτων

Κάθε συναλλαγή ακινήτου απαιτεί τις υπηρεσίες πιστοποιημένου Μηχανικού, για τα ακόλουθα θέματα:

 1. Τεχνικός Έλεγχος
 2. Αποτύπωση ακινήτου
 3. Έκδοση βεβαίωσης νομιμότητας
 4. Τακτοποίηση σε περίπτωση αυθαιρεσιών στο ακίνητο
 5. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης
 6. Μελέτη Αποτίμησης Στατικής Επάρκειας
 7. Έλεγχος οικοδομησιμότητας οικοπέδων

Θέλω να πουλήσω το ακίνητό μου. Ποια είναι η διαδικασία για τους τεχνικούς ελέγχους;

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν είναι τα εξής:
1ο βήμα
Μέτρηση και τοπογραφική αποτύπωση του οικοπέδου και των υφιστάμενων κτιρίων.
2ο βήμα
Τεχνικός έλεγχος των μετρήσεων, για να βεβαιωθεί ότι ταιριάζουν με την άδεια οικοδομής.
3ο βήμα
Σε περίπτωση που ο μηχανικός εντοπίσει τυχόν αυθαίρετα κτίρια ή αύξηση των διαστάσεων, ξεκινά τη διαδικασία νομιμοποίησης.
4ο βήμα
Το πιστοποιητικό ενεργειακής επιθεώρησης εκτελείται και επίσης το πιστοποιητικό νομιμότητας του ακινήτου.
5ο βήμα
Όλα τα απαραίτητα σχέδια και έγγραφα παραδίδονται στον συμβολαιογράφο προκειμένου να επισυναφθούν στο συμβόλαιο πώλησης.

Πότε είναι απαραίτητη η Μελέτη Στατικής Επάρκειας?

Η Ελλάδα και ακόμη περισσότερο η Κρήτη βρίσκονται σε μια σεισμογενή περιοχή, η οποία καθιστά τη στατικότητα μια πολύ σημαντική παράμετρο για την ασφάλεια των ανθρώπινων ζωών και την ασφάλεια της επενδυμένης αξίας σε ένα ακίνητο.
Η αξιολόγηση στατικότητας είναι νομικά υποχρεωτική όταν υπάρχουν αυθαίρετες δομές μεγάλης κλίμακας (πάνω από 25 τ.μ.) στην ιδιοκτησία και επίσης σε περίπτωση προφανών κατεστραμμένων δομικών στοιχείων.
Εκτός από αυτό που απαιτεί ο νόμος, οι αγοραστές ακινήτων προσλαμβάνουν συχνά τους μηχανικούς μας για επιθεώρηση, μέτρηση και αναφορά σχετικά με τη στατικότητα του ακινήτου που πρόκειται να αγοραστεί.