News & Articles

News & Articles

Read more
NULLENGSFORBRUKSBYGGING I HELLAS SOM 01/01/2020
Hellas som medlem av EU følger de europeiske normene og standardene for ethvert juridisk aspekt, og dette inkluderer også byggeforskriften. Siden 2010 for å få en byggetillatelse for et nytt bygg eller for en storstilt renovering av et eksisterende bygg, er en av de nødvendige undersøkelsene som må utføres Energy Performance Study, etter standardene i K.EN.AK. (Energy Performance Regulation). Energy...
Read more
A VIEW ON THE REAL ESTATE SECTOR IN GREECE AND CRETE AFTER THE FINANCIAL CRISIS
The Greek financial crisis started in 2010 and bottomed out in 2015, with two elections and a referendum. Since 2015 and until today, Greece has recovered quite a bit, the economy has improved a lot and the economy has grown strongly. In addition to the economy as a whole, the real estate sector has also recovered significantly, with increasing demand...