Αρχιτεκτονική / Κατασκευή

Αρχιτεκτονική / Κατασκευή

Η τεχνική μας ομάδα στελεχώνεται από αρχιτέκτονες μηχανικούς και πολιτικούς μηχανικούς και έχει τη δυνατότητα να καλύψει το σύνολο των διαδικασιών που είναι απαραίτητες για την ανέγερση μίας κατοικίας, από το σχεδιασμό μέχρι την παράδοση με το κλειδί στο χέρι.

Η ομάδα μας σε συνεργασία με εξειδικευμένα συνεργεία, μπορεί να αναλάβει τη διαδικασία κατασκευής παρέχοντας υψηλής ποιότητας προδιαγραφές, έλεγχο κόστους, επαγγελματικό σχεδιασμό και προγραμματισμό του έργου, ασφάλεια εργοταξίου.

Γιατί να διαλέξετε την Euroimmo για το σχεδιασμό και την κατασκευή της κατοικίας σας

Όσον αφορά τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και την κατασκευή εξοχικών κατοικιών, η ομάδα μας έχει αναπτύξει διαδικασίες που αφορούν όλα τα στάδια ,από τη σωστή επιλογή του οικοπέδου, στο βέλτιστο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, τη σωστή οικονομική διαχείριση και τέλος την ποιοτική κατασκευή.

Οι πελάτες μας, μας επιλέγουν γιατί παρέχουμε:

  • Επιτυχημένους τρόπους απομακρυσμένης επικοινωνίας με τους ιδιοκτήτες που διασφαλίζουν πλήρη εποπτία και καλή συνεργασία
  • Εξειδικευμένος αρχιτεκτονικός σχεδιασμός
  • Διαδικασίες διασφάλισης και ελέγχου του κατασκευαστικού κόστους.
  • Καλή ποιότητα κατασκευής
  • Εξειδικευμένες τεχνικές εφαρμογές
  • Κλειστό προϋπολογισμό έργου χωρίς εκπλήξεις

Συχνές Ερωτήσεις

Πως κοστολογείτε το κάθε έργο;

Βασιζόμενοι στα αρχιτεκτονικά και τεχνικά σχέδια του έργου, προμετράμε το σύνολο των εργασιών και υλικών και παραδίδουμε στον ιδιοκτήτη το "Βιβλίο του έργου" το οποίο περιγράφει όλες τις εργασίες που θα υλοποιηθούν, τις τεχνικές περιγραφές των εργασιών και την ανάλυση του κόστους ανά εργασία δίνοντας μία πλήρη εικόνα για το έργο.

Ο προϋπολογισμός του έργου θα είναι κλειστός;

Μετά την ολοκλήρωση των αρχιτεκτονικών σχεδίων και όλων των απαραίτητων τεχνικών σχεδίων, είμαστε σε θέση να παραδόσουμε στον ιδιοκτήτη την ανάλυση του κόστους και να υπογράψουμε τη σύμβαση έργου με κλειστό/αμετάβλητο προϋπολογισμό.

Ασφαλίζετε τα έργα σας έναντι ρίσκων και κινδύνων;

Ναι, τα έργα μας καλύπτονται από ρίσκα και κινδύνους με ιδιωτικά ασφαλιστήρια συμβόλαια για οικοδομικά έργα.

Μένω στο εξωτερικό Θα μπορώ να παρακολουθώ την πρόοδο του έργου μου;

Η ροή εργασίας μας επιτρέπει στους ιδιοκτήτες να συμμετέχουν, να συνεισφέρουν και να παρακολουθούν όλη τη διαδικασία ενός οικοδομικού έργου. Με τη χρήση μιας ειδικής πλατφόρμας διαχείρισης έργων όπου τα μέλη της ομάδας μας και οι ιδιοκτήτες είναι συμμετέχοντες, το έργο εξελίσσεται αρμονικά χωρίς προβλήματα επικοινωνίας.

Ποια είναι η περιοχή σας; Προσφέρετε τις υπηρεσίες σας σε άλλες περιοχές της Ελλάδας από το Ρέθυμνο - Κρήτη;

Η περιοχή μας είναι το Ρέθυμνο - Κρήτη - Ελλάδα. Προσφέρουμε τις υπηρεσίες αρχιτεκτονικής μας για έργα σε όλη την Ελλάδα και τις οικοδομικές μας υπηρεσίες για έργα που βρίσκονται στην περιοχή του Βόρειου Ρεθύμνου, στο Κεντρικό Ρέθυμνο, στο Νότιο Ρέθυμνο, στο ανατολικό τμήμα των Χανίων και στο Δυτικό τμήμα του Ηρακλείου.

Παρέχετε κατασκευαστική εγγύηση;

Yes we provide two years of craftsmanship warranty for our building projects.

Ποια είναι τα standards δόμησης που παρέχετε;

Τα πρότυπα δόμησης παρέχονται αναλυτικά στους ιδιοκτήτες κατά την παράδοση του «Βιβλίου» κάθε έργου. Ακολουθούμε τα standards μας καλής ποιότητας για τα κύρια δομικά και μη δομικά στοιχεία.